13 december 2021

Tidplan och vad händer härnäst?

Nedan följer en tidplan för vad som kommer att ske i centrum på kort och medellång sikt.

Vecka 50 2021 till vecka 1 2022:

 • Schaktning, rördragning, gjutning av bottenplatta för kv. 4 och kv. 6
 • Stagborrning i slänten görs i början på 2022
 • Start inhägnad av arbetsområde enligt APD (arbetsplatsdispositionsplan)

År 2022:

Januari – Mars

 • Schaktning och gjutning av bottenplattor för kv.4, 5 samt lastfar
 • Inhägnad av arbetsområde enligt APD

April – Juni

 • Schaktning och gjutning av bottenplattor för kv. 4, 5, 6 samt lastfar
 • Montage Prefab
 • Montage moduler

Juli – September

 • Montage Prefab
 • Montage moduler
 • Fasadarbeten
 • Invändiga arbeten

Oktober – December

 • Montage moduler
 • Fasadarbeten
 • Invändiga arbeten

Gångstråk hänvisas till gågatan mot kvarter 2 (d.v.s. de lokaler och brf som ligger bredvid kyrkan). Parkering hänvisas till garage i kvarter 2 och markparkering.

Observera att vissa platser är reserverade för ICAs kunder och således har en annan tillåten tid (1 timme med p-skiva).