10 december 2021

Vi som utvecklar Nykvarn centrum

Vilka är vi och vad har vi för roller?

Nedan följer en beskrivning av de olika parter som deltar i utvecklingen av Nykvarn centrum och vad dessa företag har för olika roller.

Slättö Förvaltning AB (”Slättö”)

Slättö är en fastighetsinvesterare i alla typer av fastigheter men bostäder är vår ryggrad. Vi investerar pengar åt institutioner och andra större investerare, vilket görs genom så kallade fonder för att uppnå god transparens och goda regulatoriska förutsättningar för investerarna. Den största kvarvarande investeringen i Slättö IV (Slättös fjärde fond) är utvecklingen av Nykvarns nya centrum och det är ett viktigt projekt för oss. Slättö äger 50 % av det bolaget som äger Nykvarn centrum och de resterande 50 % ägs av ett bolag som heter Sveaviken Bostad (”Sveaviken”). Vi är alltså två parter som äger och ansvarar för utvecklingen av nya Nykvarns centrum.

Slättö hemsida

Sveaviken Bostad (”Sveaviken”)

Sveaviken är en bostadsutvecklare som utvecklar hyresbostäder för egen förvaltning i hela Sverige, från norr till söder. De har utvecklat ett tusental lägenheter och är i startgroparna för flera tusen lägenheter till runtom i hela landet. Sveaviken värdesätter miljö och hållbarhet samt god och tillförlitlig förvaltning av de färdigutvecklade bostäderna. Ett bevis på fokus för hållbarhet är att deras byggnader överträffar svenska energikrav med råge! Detta uppnås genom energieffektiva hus kombinerat med lokal elproduktion, såsom solceller.

Sveaviken hemsida

Moby AB (”Moby”):

Moby är ett systerföretag till Sveaviken och tillika totalentreprenören som ansvarar för hela byggnationen i Nykvarn. Moby är gemensamt anlitade av Slättö och Sveaviken för att färdigställa bostäderna och lokalerna enligt det bygglov som är beviljat. De har ett totalansvar för produktionen och eventuella andra entreprenörer på plats är underentreprenörer till Moby. Moby har lång erfarenhet av att bygga bostäder och är en del av ett industrialiserat system för att bygga säkert och snabbt med hög kvalitet. Om ni har några frågor kring pågående byggnation är ni välkomna att kontakta Moby.

Moby hemsida